دکتر ایرج قدوسی در سال ۱۳۳۱ در تهران متولد شدند. ایشان دوره دبیرستان خود را در دبیرستان فیروز بهرام و خوارزمی تهران گذراندند و در سال ۱۳۵۷ در رشته طب، فارغ التحصیل شدند. سپس برای خدمت سربازی و گذراندن طرح، به استان سیستان و بلوچستان رفتند. در سال ۱۳۶۰ تخصص جراحی عمومی و سپس ساب اسپشیال جراحی عروق و پیوند اعضاء خود را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کردند و در این رشته‌ها فارغ تحصیل شدند. از سال ۱۳۶۵ در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان استادیار مشغول به فعالیت شدند.

ایشان در سال ۱۹۹۰ یک‌دوره‌ی تکمیلی دو ساله جراحی عروق را در فرانسه گذراندند. در مجموع به مدت سی سال در رشته جراحی عمومی و عروق مشغول به کار بوده‌اند و در این مدت، دستیاران زیادی را هم در رشته جراحی عمومی و هم در تخصص جراحی عروق آموزش داده‌اند.

افتخارات

افتخارات

۵۰۰

تعداد بیماران

تعداد بیماران

۴۵۷۶

سابقه کاری

سابقه کاری

۳۵ سال

در صورت نیاز به مشاروه کلیک کنید