ارتباط باما

شما می توانید در هر لحظه باما در ارتباط باشید و با استفاده از اطالاعات ذیل از نظرات و پیشنهادات خود ما را مطلع کنید.

021-12345678

info@drghodosi.com

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۲۵ – بیمارستان کسری